Turistička agencija ColosseumTravel Bor
e-mail: kontakt@colosseumtravel.rs Telefon: 030/442 500, Mob: 064/4 247 935

Beograd, 16.03.2020. godine

1. Poštujući preporuku Predsednika Republike Srbije i Vlade Republike Srbije u uslovima Uvedenog vanrednog stanja o ograničenju kretanja građana T.A. Colosseum Travel će  privremenog obustaviti rad i  sve potrebne informacije putnicima dostavljati putem posebnih obaveštenja na sajtu. 

Takođe, putnici se mogu obratiti agenciji na sledeći mail: kontakt@colosseumtravel.rs

broj telefona: 064/424-79-35


2. Sva turistička putovanja ugovorena sa realizacijom do 15.05.2020.g., odnosno do okončanja vanrednog stanja otkazuju se.

3. Putnicima će biti ponuđeni sporazumni raskidi ugovora o putovanju uz obavezu organizatora putovanja da pruži uslugu u vrednosti uplaćenog putovanja u periodu od godinu dana od dana planiranog putovanja. (Ukoliko je OTP imao dokazive stvarne troškove po pitanju realizacije putovanja, ukupan iznos obaveze se umanjuje za taj iznos.)

Ovaj postupak odnosi se na sva turistička putovanja, uključujući i  ugovorena sa realizacijom za letnju turističku sezonu 2020.g. u slučajevima kada putnici insistiraju na raskidu Ugovora o putovanju.

4. Sva turistička putovanja ugovorena za letnju turističku sezonu 2020.g. realizovaće se u skladu sa ugovorom. YUTA će u saradnji sa nadležnim Ministarstvom i preporukama nadležnih organa, kao i Svetske zdravstvene organizacije, u zavisnosti od situacije, početkom maja meseca dati dalje preporuke u vezi letnjih putovanja.

5. Naše resorno Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija je o svim aktivnostima YUTA informisano, očekujemo njihovu saglasnost i sugestije radi daljeg postupanja. YUTA će sve dalje aktivnosti koordinirati sa Ministarstvom i postupati u skladu sa aktima Vlade Republike Srbije o obavezama pravnih i fizičkih lica u usloivima vanrednog stanja.

 

 

 

Beograd, 18.03.2020. godine

U skladu sa odlukama državnih organa R.Srbije i Svetske zdravstvene organizacije o proglašenju pandemije na globalno nivou i vanrednog stanja u R.Srbiji , Nacionalna asocijacija turističkih agencija YUTA želi da informiše putnike :

OBAVEŠTENJE ZA PUTNIKE

– Proporuka je da se ne otkazuju turistički aranžmani čija je realizacija planirana za period posle 15.05.2020 god

– Novčana sredstva koja su putnici uplatili turističkim agenijama za putovanja planirana u periodu posle 15.05.2020 god.su sigurna i  nadamo  se da će biti iskorišćena za realizaciju planiranih putovanja

– U ovom trenutku nije moguće predvideti uslove eventualnog otkaza ugovora o putovanju,obzirom na vanredne okolnosti

– Apelujemo na putnike da imaju razumevanja i da ćemo pratiti  razvoj situacije kao i  da ćemo se truditi da nađemo najbolji način u datim okolnostima da zaštitimo  interese i prava putnika ali i opstanak turističkih agencija

– Molimo Vas da budete u kontaktu sa Vašom turističkom agencijom od koje ćete dobiti sve neophodne informacije

 

Beograd, 01.05.2020. godine

 

 U skladu sa odlukama državnih organa R.Srbije i Svetske zdravstvene organizacije o proglašenju pandemije na globalno nivou i vanrednog stanja u R.Srbiji , Nacionalna asocijacija turističkih agencija YUTA želi da informiše putnike:

OBAVEŠTENJE

1. Sva turistička putovanja ugovorena sa realizacijom do 31.05.2020. g.,  otkazuju se.

 

2. Poštujući preporuku Predsednika Republike Srbije i Vlade Republike Srbije u uslovima  ograničenog  kretanja građana i socijalnog distanciranja, T.A. će za vreme trajanja ovih ograničenja, privremeno produžiti period obustavljanja rada poslovnica i neposrednog kontakta sa putnicima i sve potrebne informacije putnicima dostavljati preko maila – portal, odnosno posebnih obaveštenja na sajtu

3. Putnicima će biti izdate POTVRDE O ZAMENSKIM PUTOVANJIMA, shodno Uredbi Vlade Republike Srbije od 30.04.2020 .god., uz obavezu organizatora putovanja da pruži uslugu u vrednosti uplaćenog putovanja koje mogu iskoristiti najkasnije do 31.12.2021 god. Ukoliko putnici ne realizuju zamenska putovanja iz bilo kog razloga u ovom roku, mogu počev od 01.01.2022 god potraživati povraćaj sredstava od OTP, koji je u obavezi da u roku od 14 dana ispuni ovaj zahtev putnika (Ovaj postupak odnosi se na sva turistička putovanja, ugovorena zaključno sa 15.03.2020 god.)

 

YUTA će pratiti  razvoj situacije i trudiće se da Uredba Vlade Republike Srbije od 30.04.2020 god. bude sprovedena na  najbolji način u datim okolnostima u cilju zaštite interesa i prava putnika ali i opstanak turističkih agencija

Molimo Vas da budete u kontaktu sa Vašom turističkom agencijom od koje ćete dobiti sve neophodne informacije.

Zahvaljujemo svim putnicima na  razumevanju.

 

Prilog: UREDBA o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

 

08.05.2020.

Poštovani putnici,

Kao što ste mogli da se informišete preko naše web stranice, COLOSSEUM TRAVEL je, shodno preporuci Vlade Republike Srbije, privremeno obustavio svoj rad do okončanja vanrednog stanja.
Obaveštavamo Vas da su sva ugovorena  turistička putovanja, sa realizacijom do 31.05.2020.g., usled nemogućnosti ispunjenja, otkazana.

Sva sporna pitanja povodom u vezi otkazanih turističkih putovanja, biće rešavana na jedinstven način, u skladu sa odredbama Uredbe o ponudi zamenskog putovanja za putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID -19 izazvane virusom SARS -COV-2, usvojenoj od strane Vlade Republike Srbije ( Službeni glasnik RS br. 63/2020), te Vas ovim obaveštavamo da je još uvek u toku usaglašavanje i definisanje procedura radi primene ove Uredbe.

𝗜𝗮𝗸𝗼 𝗷𝗲 𝗶 𝗱𝗮𝗹𝗷𝗲 𝘂 𝘁𝗼𝗸𝘂 𝘂𝘀𝗮𝗴𝗹𝗮𝘀̌𝗮𝘃𝗮𝗻𝗷𝗲 𝗻𝗲𝗼𝗽𝗵𝗼𝗱𝗻𝗶𝗵 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝘂𝗿𝗮, 𝗼𝗻𝗼 𝘀̌𝘁𝗼 𝘇𝗻𝗮𝗺𝗼 𝗷𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗱𝗮 𝗰́𝗲 𝘀𝘃𝗶𝗺 𝗸𝗹𝗶𝗷𝗲𝗻𝘁𝗶𝗺𝗮 𝗯𝗶𝘁𝗶 𝗱𝗼𝘀𝘁𝗮𝘃𝗹𝗷𝗲𝗻𝗮 𝗽𝗼𝘁𝘃𝗿𝗱𝗮 𝗼 𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻𝘀𝗸𝗼𝗺 𝗽𝘂𝘁𝗼𝘃𝗮𝗻𝗷𝘂, 𝘂 𝘀𝗸𝗹𝗮𝗱𝘂 𝘀𝗮 𝗰̌𝗹𝗮𝗻𝗼𝗺 𝟯. 𝗨𝗿𝗲𝗱𝗯𝗲 𝗼 𝗽𝗼𝗻𝘂𝗱𝗶 𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻𝘀𝗸𝗼𝗴 𝗽𝘂𝘁𝗼𝘃𝗮𝗻𝗷𝗮 𝘇𝗮 𝗽𝘂𝘁𝗼𝘃𝗮𝗻𝗷𝗲 𝗸𝗼𝗷𝗲 𝗷𝗲 𝗼𝘁𝗸𝗮𝘇𝗮𝗻𝗼 𝗶𝗹𝗶 𝗻𝗶𝗷𝗲 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝗼𝘃𝗮𝗻𝗼 𝘂𝘀𝗹𝗲𝗱 𝗯𝗼𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗 -𝟭𝟵 𝗶𝘇𝗮𝘇𝘃𝗮𝗻𝗲 𝘃𝗶𝗿𝘂𝘀𝗼𝗺 𝗦𝗔𝗥𝗦-𝗖𝗢𝗩-𝟮 𝘂𝘀𝘃𝗼𝗷𝗲𝗻𝗼𝗷 𝗼𝗱 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗻𝗲 𝗩𝗹𝗮𝗱𝗲 𝗥𝗲𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗸𝗲 𝗦𝗿𝗯𝗶𝗷𝗲 (𝗦𝗹𝘂𝘇̌𝗯𝗲𝗻𝗶 𝗴𝗹𝗮𝘀𝗻𝗶𝗸 𝗥𝗲𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗸𝗲 𝗦𝗿𝗯𝗶𝗷𝗲 𝗯𝗿.: 𝟲𝟯/𝟮𝟬𝟮𝟬) 𝘀𝗮 𝗿𝗼𝗸𝗼𝗺 𝘃𝗮𝘇̌𝗲𝗻𝗷𝗮 𝗱𝗼 𝟯𝟭.𝟭𝟮.𝟮𝟬𝟮𝟭. 𝗴𝗼𝗱𝗶𝗻𝗲, 𝗱𝗼 𝗸𝗮𝗱𝗮 𝗰́𝗲 𝗸𝗹𝗶𝗷𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗶𝘀𝘁𝗼 𝗺𝗼𝗰́𝗶 𝗱𝗮 𝗶𝘀𝗸𝗼𝗿𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗶 𝗼𝘁𝗽𝘂𝘁𝘂𝗷𝘂 𝘂 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗱𝘂 𝗸𝗼𝗷𝗶 𝗶𝗺 𝗯𝘂𝗱𝗲 𝗼𝗱𝗴𝗼𝘃𝗮𝗿𝗮𝗼. 𝗣𝗼𝘁𝘃𝗿𝗱𝗮 𝗼 𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻𝘀𝗸𝗼𝗺 𝗽𝘂𝘁𝗼𝘃𝗮𝗻𝗷𝘂 𝗴𝗹𝗮𝘀𝗶𝗰́𝗲 𝗻𝗮 𝗱𝗼 𝗱𝗮𝗻𝗮𝘀̌𝗻𝗷𝗲𝗴 𝗱𝗮𝗻𝗮 𝘂𝗸𝘂𝗽𝗻𝗼 𝘂𝗽𝗹𝗮𝗰́𝗲𝗻𝗶 𝗻𝗼𝘃𝗰̌𝗮𝗻𝗶 𝗶𝘇𝗻𝗼𝘀 𝘇𝗮 𝗽𝘂𝘁𝗼𝘃𝗮𝗻𝗷𝗲 𝗸𝗼𝗷𝗲 𝗷𝗲 𝗼𝘁𝗸𝗮𝘇𝗮𝗻𝗼 𝗶𝗹𝗶 𝗻𝗶𝗷𝗲 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝗼𝘃𝗮𝗻𝗼.

𝗨 𝘀𝗹𝘂𝗰̌𝗮𝗷𝘂 𝗱𝗮 𝗱𝗼 𝘁𝗼𝗴 𝗱𝗮𝘁𝘂𝗺𝗮 𝗶𝘇 𝗯𝗶𝗹𝗼 𝗸𝗼𝗴 𝗿𝗮𝘇𝗹𝗼𝗴𝗮 𝗻𝗲 𝗶𝘀𝗸𝗼𝗿𝗶𝘀𝘁𝗲 𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻𝘀𝗸𝗼 𝗽𝘂𝘁𝗼𝘃𝗮𝗻𝗷𝗲, 𝗸𝗹𝗶𝗷𝗲𝗻𝘁𝘂 𝗰́𝗲 𝗯𝗶𝘁𝗶 𝘃𝗿𝗮𝗰́𝗲𝗻 𝘂𝗽𝗹𝗮𝗰́𝗲𝗻𝗶 𝗻𝗼𝘃𝗰̌𝗮𝗻𝗶 𝗶𝘇𝗻𝗼𝘀 𝗻𝗮𝗷𝗸𝗮𝘀𝗻𝗶𝗷𝗲 𝗱𝗼 𝟭𝟰.𝟬𝟭.𝟮𝟬𝟮𝟮. 𝗴𝗼𝗱𝗶𝗻𝗲, 𝘀𝗵𝗼𝗱𝗻𝗼 𝗰̌𝗹𝗮𝗻𝘂 𝟱. 𝗨𝗿𝗲𝗱𝗯𝗲.

 

Nakon ukidanja vanrednog stanja, u toku su pripreme za početak rada naše agencije, koje podrazumevaju kontakte sa nadležnim organima, u cilju obezbedjenja propisanih uslova za obavljanje delatnosti, radi zaštite naših putnika i zaposlenih, komunikaciju sa našim poslovnim partnerima, agencijama, radi prikupljanja neophodnih informacija o uslovima za nastavak naše delatnosti.

 

COLOSSEUM TRAVEL će  sa strankama početi da radi dana 25.05.2020. a o radnom vremenu ćete biti naknadno obavešteni, uz napomenu da smo u obavezi poštovati  preporuke i odluke nadležnih organa, tj. Gradskog zavoda za javno zdravlje koje se odnose na zaštitu zaposlenih i stranaka, a u vezi boravka više lica u jednoj prostoriji.

 

Shodno tome, preporučujemo da se nakon 18.05.2020. godine u vezi svega informišete elektronskim  putem preko e-mail adrese: kontakt@colosseumtravel.rs

ili na broj telefona 064/424-79-35 u periodu od  10:00 h do 14:00 h.

Zahvaljujemo na razumevanju.

Colosseum  Travel