Turistička agencija ColosseumTravel Bor
e-mail: kontakt@colosseumtravel.rs Telefon: 030/442 500, Mob: 064/4 247 935
Trajanje: Izlet
Destinacija: Grčka, Solun
Cena: 30 e-polazak iz Bora i Zaječara

Solun šoping i razgledanje grada 

 24.01. – 26.01.2020.

06.03. – 08.03.2020.

08.05. – 10.05.2020.

 

3 dana autobusom – obilazak  grada  i  šoping

 

PROGRAM PUTOVANJA:

 

1.Dan (petak) – ZAJEČAR-BOR-PARAĆIN-ĆUPRIJA-NIŠ-LESKOVAC-VRANJE

Skup putnika u Boru, Zaječaru po dogovoru. ( oko 20 h ). Sastanak putnika u Nišu (parking megamarketa “Tempo” oko 23 h). Noćna vožnja do Soluna sa usputnim pauzama i zbog obavljanja graničnih formalnosti.

2. Dan ( subota ) –  SOLUN

Dolazak u Solun u ranim jutarnjim satima. Razgledanje grada, obilazak samog centra i sledećih znamenitosti: srpsko vojničko groblje Zejtinlik, u čijem su sklopu grobovi srpskih i savezničkih vojnika poginulih u borbama na Solunskom frontu u Prvom svetskom ratu; Bela Kula, koja je jedan od najpoznatijih simbola grada; Aristotelov trg i spomenik Aleksandru Makedonskom; Crkva Svetog Dimitrija, zaštitnika grada Soluna… Nakon razgledanja grada, zajednički odlazak autobusom do šoping centra “Cosmos”. Slobodno vreme do 20 h kada je planiran polazak iz “Cosmosa”za Srbiju.

3.Dan (nedelja) – NIŠ-ZAJEČAR-BOR

Povratak na mesto polaska u ranim jutarnjim satima. Kraj programa.

 

Cena aranžmana po osobi za polazak iz:

 Niša, Aleksinca, Paraćina,Ćuprije, Pojata,Leskovca: 20€

Cena aranžmana po osobi za polazak iz Zaječara i Bora 30€

 

ARANŽMAN SADRŽI:

– Autobuski prevoz na relaciji prema programu, obilaske prema programu, usluge pratioca grupe za vreme izleta i organizaciju putovanja.

 

ARANŽMAN NE SADRŽI: Individualne troškove putnika, međunarodno putno zdravstveno osiguranje.

 

NAČIN PLAĆANJA:

– 30% prilikom rezervacije, ostatak 10 dana pre polaska, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

 

NAPOMENE:

– preporučujemo da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) na web stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska…). Za sve informacije dobijene usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…). Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.


PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA

U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA ILI AGENCIJA PREUZIMA PRAVO NA SPAJANJE GRUPE SA DRUGOM AGENCIJOM
Organizator ovog putovanja je T. A. Grand Holiday, Aleksinac, Licenca OTP 58/2014 od 14.10.2018.

Web sajt www.grandholiday.info i Opšti Uslovi Putovanja Grand Holiday-a su sastavni deo ovog cenovnika

Ovlašćeni subagent Colosseum Travel Bor

030/442-500 ,064/424-79-35