Turistička agencija ColosseumTravel Bor
e-mail: kontakt@colosseumtravel.rs Telefon: 030/442 500, Mob: 064/4 247 935
Trajanje: 30 Apr 2019 - 05 May 2019
Destinacija: Italija
Cena: 139 e-polazak iz Bora i Zaječara

Lombardija 1. maj 2019.

Milano – Vigevano – jezero Como – Lugano – Đenova – Verona

30.04. – 05.05.2019.

Program putovanja:

 

1.dan – Polazak iz Bora (prekoputa stadiona) oko 13:30 h, iz Zaječara u 14.00 h-sastanak putnika je preko puta Amana, bivši Interex. Direktna vožnja  auto putem do Beograda sa usputnim ulascima prema potrebi. Polazak iz Beograda je predviđen u 17.00 h. Direktna vožnja preko Republike Hrvatske, Slovenije…

2.dan – Italija … Nastavak putovanja pored Venecije, Verone, Bergama do Milana. Dolazak u Milano je predviđen u ranijim prepodnevnim satima. Razgledanje grada sa vodičem.Obilazak istorijskoj dela grada oko katedrale, Milanska Skala, spomenik Leonarda Da Vinčija, galerija Vitorio Emanuelle II….Slobodno vreme za individualne aktivnosti nakon razgledanja….Nakon toga polazak za Vigevano.. Smeštaj u hotel. . Noćenje…

3.dan –Doručak. Nakon doručka, u 08.30 h polazak na fakultativni izlet za Lugano(Švajcarska) i Jezero Como… Povratak sa izleta u hotel oko 18.00 h. Mogućnost za fakultativni odlazak do Milana i obilazak grada noću. Nakon izleta odlazak u hotel. Noćenje…

4.dan – Doručak. Nakon doručka polazak u 08.00 h na fakultativni izlet za Đenovu.  Nakon dolaska u Đenovu , razgledanje grada sa vodičem, nakon toga slobodno vreme za individualne aktivnosti.. Polazak do Outleta Serravalle u 15.30 h. Boravak u Outletu do 19.30 h. Povratak u hotel. Mogućnost za fakultativni odlazak do Milana i obilazak grada noću (koju vodič koga smo unajmili za Vašu grupu toplo preporučuje jer Vas vodi do jednog od najlepših delova Milana sa prelepim restoranima i kafićima). Nakon izleta odlazak u hotel.  Noćenje.

5.dan – Doručak. Napuštanje hotela. Odlazak do Verone. U Veroni obilazak grada-Trg Bra, Palata Barbieri, Arena,Trg Erbe, Juljina kuća (nije predviđen grupni ulazak, već individualno-ko bude želeo), Trg Sinjoria,…Slobodno vreme za individualni obilazak grada. Nakon obilaska grada nastavak putovanja za Srbiju sa kraćim usputnim pauzama.

6.dan – Srbija, gde je dolazak predviđen u jutarnjim satima. Završetak programa.

 

Cena aranžmana izražena u evrima po osobi (prevoz i smeštaj):

Termin putovanja

Leskovac

Niš, Aleksinac, Pojate, Paraćin

Zaječar, Bor, Knjaževac

     

30.04.-.05.05.2019.

129e 119e

139e

 

Doplate i popusti:

Deca do 5.99 g. u pratnji dve odrasle osobe imaju popust 50 % ,od 6-11.99 g. popust 40%.Doplata za 1/1 45%.

 

Aranžman obuhvata:

-Prevoz turističkim autobusom (tv,video i audio oprema, klima),

-Tri noćenja sa doručkom u hotelu “DUCALE”3* U  Vigevevanu.
-Smeštaj u 1/2, i 1/3 sobama,
-Razgledanja i obilaske prema programu,
-Usluge pratioca grupe tokom putovanja, Usluge lokalnih vodiča-Agencijske usluge

 

Aranžman ne obuhvata:

Putno zdravstveno osiguranje, individualne toškove,…

 

Fakultativne programe:

-Fak. Izlet Lugano i jezeto Komo – 20 Evra,

-Fak. Izlet Djenova , Serravalle – 20 Evra,

– Fak.izlet Milano night – 7 Evra

 

Mogućnost plaćanja: 30% rezervacija, ostatak do kraja maja 2019. ( čekovima, administrativnom zabranom)

 

UPUTSTVA I NAPOMENE:

– Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu.

. VAŽNO: U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.

– Svi putnici državljani Republike Srbije koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma mogu putovati bez viza u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. VAŽNO: Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rsili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja,… ne rade.

-Državljani Srbije koji poseduju stare (plave) putne isprave, kao i građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, za putovanje u zemlje Šengena moraju posedovati VIZU. Vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize vlasnika starih plavih pasoša i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Oštim uslovima putovanja.

Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu tj. ako u pasošu stoji da je izdat od strane MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA.

-Putnik je u obavezi da prilikom prijave za putovanje prijavi svoje puno ime, prezime i datum rođenja onako kako je upisano u pasošu (Odnosi se na devojačko prezime, skraćene oblike imena i sl., slovo dj ili đ). Pogrešno prijavljen podatak biće unet u vaučer za hotel i druga putna dokumenta i može prouzrokovati probleme putniku u nastavku putovanja kod pograničnih ili aerodromskih službi, kao i u samim hotelima. Molimo putnike da prilikom rezervacije aranžmana dostave kopiju prve strane pasoša i tačan kontakt telefon.

– Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice, gotovina….), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje.Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.

– U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela.Objašnjenje: kontinentalni švedski sto –manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak.* Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti(npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

– Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

– Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 –8 nedelja unapred. Putnici sami snose odgovornost za lična i putna dokumenta i njihovu validnost.  Putnici se mole da se informišu o zakonu o zabrani pušenja na odabranoj destinaciji i da se striktno pridržavaju lokalnihpropisa s tim u vezi!

– Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i deo zgrade. Raspodela soba vrši se na recepciji po dolasku. Agencija će proslediti želje i zahteve hotelu, ali nije u mogućnosti da garantuje za iste. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti relevantne.

Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Agencija ne može imati uticaja. Agencija ne učestvuje u organizaciji slobodnog vremena putnika na odredištu, te ni na koji način ne snosi odgovornost za realizaciju fakultativnih lokalnih izleta koji su u organizaciji ino partnera.

– Ovaj Cenovnik je rađen prema lokalnoj kategorizaciji i klasifikaciji hotela zemlje odredišta. Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, Organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik. Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosleda pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). VAŽNO Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.

Agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor. U slučaju promena na monetarnom tržistu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, kao i izmene programa putovanja, spajanja sa drugom agencijom ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana

pred put.

MOLIMO SVE PUTNIKE DA PROVERE TAČNO VREME POLASKA 2 DANA PRE POČETKA ARANŽMANA

PROGRAM JE RAĐEN  NA BAZI MINIMUM 40 PUTNIKA

U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

ILI AGENCIJA PREUZIMA PRAVO NSPAJANJE GRUPE SA DRUGOM AGENCIJOM

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA GRAND HOLIDAY

Organizator putovanja GRAND HOLIDAY  licenca OTP 58/2014

 

Ovlašćeni subagent Colosseum Travel Bor