Turistička agencija ColosseumTravel Bor
e-mail: kontakt@colosseumtravel.rs Telefon: 030/442 500, Mob: 064/4 247 935

Poluostrvo Peloponez se nalazi na jugu Grčke. Za njega može da se kaže i da je ostrvo, od kad je prokopan Korintski kanal, jer ga sa ostalim delovima Grčke povezuju samo mostovi preko ovog kanala, kao i most Rio Antirio kod Patre. Na Peloponezu preovlađuje planinski reljef, nada ima i plodnih ravnica. Sa četiri poluostrva okrenuta ka jugu: Epidauros, Mesinija, Mani i Argolida i zalivima, izgleda kao list platana i to je razlog zašto je ranije zvao “Morias.

Poluostrvo Peloponez dobilo je ime po Pelopsu, koji je bio zaljubljen u lepu Hipodamiju, kćer kralja grada Pise Ojnimaha. Njenu ruku bilo je teško dobiti jer je proročanstvo predskazalo Ojnimahu da će poginuti od zetove ruke pa je ovaj našao izlaz u sledećem: objavio je da će Hipodamiju dati za ženu onom koji ga bude pobedio u takmičenju sa konjskim zapregama. Treba znati da je Ojnimah imao najbolju ergelu konja i niko mu nije bio ravan u veštini upravljanja konjima. Izređalo se 13 prosaca, ali ih je sve zadesila ista sudbina, Ojnimah ih je sve pobeđivao i ubijao, a njihove glave je prikivao na vrata svog dvorca kao opomenu ostalima (to je i jedna od legendi zašto se 13 smatra nesrećnim brojem). Međutim, na trke je došao i lukavi Pelops koji je podmitio kočijaša Mirtilosa (Hermesovog sina) da iz kraljevih točkova izvuče čivije. Tako su se tokom trke kraljeva kola raspala i on je smrtno povređen, a Pelops je dobio lepu Hipodamiju i kraljevstvo. Kada mu je došao Mirtilos da zatraži obećanu nagradu, Pelops ga je gurnuo sa visokih stena u more.

Pelops se smatra pretkom porodice Atreus, iz koje su potekli kraljevi Mikene i sam kralj Agamemnon. Još od praistorije, od srednjeg paleolita i brozanog doba, mnoga plemena su došla sa severa i osnovala svoja sela na Peloponezu. Neka od tih sela postepeno razvila u jake gradove, kao što su Mikena, Sparta i Pilos. U davna vremena, na Peloponezu su bila i mnoga sveta mesta, uključujući Olimpiju, u kojoj su se svake četvrte godine održavale Olimpijske igre, i Epidaurus. Ljudi su išli Epidaurus da se leče od raznih bolesti, a zatim su slavili boga medicine, Asklepija, u pozorištu u Epidaurusu. Vekovima je najmoćniji grad na Peloponezu bila Sparta. U 4. veku, sukob između Sparte i Atine je doveo do Peloponeskog rata, koji je dobio ovo ime, jer je najviše borbi bilo na Peloponezu. U srednjem veku, Peloponez bio deo vizantsijkog carstva. Grad Mistras postao je drugi najmoćniji grad Vizantije nakon Carigrada i bio je prestonica  poslednje carske porodice, porodice Paleologa. Nakon pada Vizantije, Peloponez osvajaju Mlečani. Mlečani izgrađuju snažne tvrđave radi zaštite od neprijatelja: Palamidi tvrđava u Nafplionu, Niokastro tvrđava u Pilos i dvorac Monemvasija. U 15. veku Peloponez su osvojile Osmanlije i vladali su njime do grčkog rata za nezavisnost 1821. U to vrijeme, na Peloponezu su se vodile mnoge odlučujuće bitke za rat da bi napokon 1827. godine, Peloponez postao deo moderne države Grčke.